G.D.P.R

Er integritet är viktig för oss på CabSecur Sweden AB och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare till våra tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur CabSecur Sweden AB behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Cab Secur Sweden AB, Orgnr: 559353-9967 är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.
Cab Secur Sweden AB ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra utbildningar, träning, kurser eller annat sätt.

Cab Secur Sweden AB
går att nå på följande sätt:

SKÖNNAVÄGEN 19
286 91 ÖRKELLJUNGA
SWEDEN

Tel: 0431-21 000

E-post: info@cabsecur.se

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller lägger en offertförfrågan något på hemsidan www.cabsecur.se.
Den gäller också vid nyttjande av någon av våra kanaler på sociala medier. Den gäller även hur vi hanterar mailen.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som CabSecur samlar in och hur den används.
CabSecur agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att CabSecur ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som klient/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss  CabSecur agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida Som personuppgiftsansvarig har CabSecur ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet
CabSecur skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Anställda på CabSecur ska följa
CabSecur:s interna informationssäkerhetspolicy

5. Överföring av information
CabSecur sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

6. Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter 

Som kund eller användare har du följande rättigheter:

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
  • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
  • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

  • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
  • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
  • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
  • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och CabSecur kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
  • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 0431-21 000 eller mail info@cabsecur.se